", "employmentType": "FULL_TIME", "hiringOrganization": { "@type": "Organization", "name": "GRS Recruitment", "sameAs": "https://jobs.grsrecruitment.com/", "logo": "https://jobs.grsrecruitment.com/webdocs/GRS/CompanySettings/1/Social_Sharing_Logo/GRS logo 2019 black red bar.png"} , "jobLocation": { "@type": "Place", "address": { "@type": "PostalAddress", "addressLocality": "Nicosia", "addressRegion": "CYPRUS"} } , "title": "Commercial Manager", "validThrough": "2022-01-02", "url": "https://jobs.grsrecruitment.com/job/commercial-manager-2324.aspx"} Commercial Manager Job in Nicosia Cyprus | GRS Recruitment

Commercial Manager

icon Nicosia
icon Other
JOB DESCRIPTION

Ref#2324

 

Εκ μέρους του πελάτη μας, μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας, η GRS ψάχνει να προσλάβει Εμπορικό Διευθυντή για να ενταχθεί στην ομάδα τους στη Λευκωσία. Θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση ορθής διαχείρισης της κατηγορίας του, θα προΐσταται του product manager, θα τον κατευθύνει, θα του δίνει σωστές οδηγίες, θα επεμβαίνει συντονιστικά στις επαφές με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας (marketing, logistics, purchasing/planning, pr  etc), ώστε τα προϊόντα του και να χαίρουν σωστής προβολής και να διατηρούν την επιθυμητή εμπορική συμπεριφορά τους. Θα εξασφαλίζει την έγκαιρη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τους προμηθευτές της κατηγορίας του και θα επιβλέπει ο ίδιος τους εμπορικούς όρους όλων των key accounts. Εάν έχετε ότι έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία, τότε ανυπομονούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας.
 
MAIN DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 • Εποπτεύει τη σταθερή επικοινωνία του pm με τους προμηθευτές και, όποτε χρειάζεται επικοινωνεί και ο ίδιος ευθέως ή παράλληλα ώστε να έχει πλήρη ενημέρωση
 • Ενημερώνεται έγκαιρα για τις νέες κυκλοφορίες και όλες τις τάσεις της προϊοντικής κατηγορίας του, ώστε να έχει πλήρη γνώση του αντικειμένου και να μπορεί να ελέγχει τις κινήσεις του pm (day one availability, επάρκεια αποθέματος, συντήρηση Product mix, αλλαγές τιμών, εξασφάλιση & ανανέωση κωδικών low price).
 • Δίνει στο τμήμα planning (replenishment/returns) τα σωστά rules, ώστε εξασφαλίζει τα inventory days που προβλέπει το budget της κατηγορίας του χωρίς παράλληλα ελλείψεις και απώλειες πωλήσεων
 • Παραγγέλνει σε εβδομαδιαία βάση, τις προτεινόμενες παραγγελίες από το σύστημα ανατροφοδοσίας (MRP) ή, ανάλογα με τη δομή του τμήματος, σε συνεργασία με το τμήμα planning, θέτοντας τα rules.
 • Προχωρά σε αλλαγές τιμών με βάση τις αλλαγές στους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών ή τις καμπάνιες των προμηθευτών.
 • Επικοινωνεί με τους προμηθευτές για έκτακτες ενέργειες όποτε η επικαιρότητα το απαιτεί και ζητάει από τον pm να φέρνει αντίστοιχες προτάσεις για βελτίωση των numerical δεικτών του.
 • Παρακολουθεί τακτικά τον ανταγωνισμό και φροντίζει μονίμως να υπερτερούμε σε τιμές, ποικιλία & διαθεσιμότητα και απαιτεί το ίδιο και από την ομάδα του.
 • Ενημερώνεται για τις νέες τάσεις και προτείνει νέες συνεργασίες ή την ανάπτυξη νέων συναφών προϊοντικών κατηγοριών. Φροντίζει να είναι μονίμως ένα βήμα μπροστά έναντι του ανταγωνισμού όσον αφορά νέα brands, νέα trends, νέα products, έχοντας εξασφαλίσει το καλύτερο δυναμικό για την ομάδα του και δίνοντάς τους συνέχεια κίνητρα ώστε να μην «πέφτει» ποτέ ο ρυθμός και η απόδοσή τους.
 • Σε περιόδους αδειών, εξασφαλίζει ότι κάθε συνάδελφος υποκαθίσταται από κάποιον άλλον, ακόμα και αν χρειαστεί ο ίδιος να εκτελέσει καθήκοντα pm
 • Επικοινωνεί με το τμήμα Marketing – Digital για τον συντονισμό των προωθητικών ενεργειών που αφορούν τις κατηγορίες του και φροντίζει αυτά τα τμήματα να ενημερώνονται έγκαιρα για τις σημαντικές κυκλοφορίες, ώστε να απαιτεί την πρακτική υποστήριξή τους.
 • Ελέγχει την επιλογή προϊόντων που συμμετέχουν σε newsletters / digitals campaigns όπως προκύπτει από τον pm. Σε περίπτωση που διαφωνεί, εξηγεί το σκεπτικό του ώστε την επόμενη φορά ο pm να ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση.
 • Επικοινωνεί με το Trade Marketing αναφορικά με τον συντονισμό του Visual Merchandising και επισκέπτεται καταστήματα του Δικτύου και του ανταγωνισμού για να διαπιστώνει best practices.
 • Διασφαλίζει κονδύλια co-op από τους προμηθευτές για την καλύτερη δυνατή επικοινωνιακή προβολή της προϊοντικής κατηγορίας που διαχειρίζεται, πέραν αυτών που έχει ήδη συμφωνήσει ο pm στην ετήσια συμφωνία με τον προμηθευτή, εξασφαλίζοντας έτσι over & above προβολή των προϊόντων της κατηγορίας του.
 • Επικοινωνεί με συναδέλφους άλλων κατηγοριών, προτείνει cross category placement σε brands που το επιτρέπουν και φροντίζει για την ενημέρωση του Δικτύου, του marketing και την τελική υλοποίησή του
 • Ελέγχει την επιλογή των κωδικών που πρέπει να λειτουργούν ως «κράχτες» για την κατηγορία του in store & on line campaigns όπως προκύπτει από τον pm. Σε περίπτωση που διαφωνεί, εξηγεί το σκεπτικό του ώστε την επόμενη φορά ο pm να ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση.
 • Προτείνει στο τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων ιδέες για δελτία τύπου και αναρτήσεις στα social media. Προτείνει στο τμήμα events περιπτώσεις κυκλοφοριών/καλλιτεχνών/τίτλων που δικαιολογούν το συντονισμό εκδήλωσης είτε για άμεση εμπορική ενίσχυση (πωλήσεις/ανταγωνισμός) είτε για να «χτίσει» το εταιρικό προφίλ ακόμα πιο αξιόπιστα.
 • Φροντίζει όλες οι επικοινωνίες (on line, in store, above the line) να ξεκινούν με πρωτοβουλίες του εμπορικού τμήματος που γνωρίζει τις προτεραιότητες της εταιρείες και τη δυναμική των προϊόντων καθώς και το potential financial back up των προμηθευτών.
 • Είναι υπεύθυνος για την τιμολογιακή πολιτική και την κερδοφορία της κατηγορίας και την παρακολουθεί σε μηνιαία βάση ώστε να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες εφόσον υπάρχει απόκλιση από τους στόχους της εταιρίας, πάντοτε δίνοντας τις αντίστοιχες κατευθύνσεις στον pm που έχει την καθημερινή ευθύνη.
 • Εξασφαλίζει ότι καταχωρούνται τα πιστωτικά από το λογιστήριο που αφορούν price protection ή ενέργειες συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας.
 • Διαχειρίζεται τις εμπορικές συμφωνίες με τους προμηθευτές και φροντίζει για την έγκαιρη υπογραφή τους, «εκπαιδεύοντας» τον pm στις διαπραγματεύσεις και αναλαμβάνοντας ο ίδιος τα key accounts.
 • Εξασφαλίζει ότι αποστέλλονται στους προμηθευτές οι μηνιαίες εκκαθαρίσεις πωλήσεων από το λογιστήριο και τα sales/stock reports από την εμπορική ομάδα, ανάλογα με την συμφωνία με τον εκάστοτε προμηθευτή.
 • Ενημερώνει το αρχείο με τις έκτακτες πληρωμές σε μηνιαία βάση (Cash Payments), προβλέποντας έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες της κατηγορίας του, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τα αμιγώς οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.
 • Διαχειρίζεται τις μηνιαίες πληρωμές μικρών & μεγάλων προμηθευτών Ελλάδος & εξωτερικού, πάντοτε εξασφαλίζοντας το θετικό cash flow της εταιρείας και χωρίς ποτέ να υποχωρεί σε εξωτερικές πιέσεις, παρά μόνον τηρώντας τα συμφωνηθέντα προς όφελος της εταιρείας, ώστε ο αντίστοιχος δείκτης DPO να έχει πάντοτε θετικό πρόσημο για την κατηγορία του.
 • Δίνει στον pm τις σωστές οδηγίες για τακτικές προϊόντικές ενημερώσεις προς το δίκτυο.
 • Επισκέπτεται σε μηνιαία βάση επιλεκτικά, καταστήματα εντός Αττικής και προτείνει όπου χρειάζεται αλλαγές σε επίπεδο κατανομής των μέτρων ή διαφορετικών τρόπων προβολής.
 • Βοηθάει τον pm να προετοιμάζει σωστά προκειμένου να παρουσιάσει τις μηνιαίες ενημερώσεις δικτύου στους Δ/Κ και εμφανίζεται έτοιμος να απαντήσει σε τυχόν απορίες τους, αν ο pm δεχθεί ερωτήσεις που ξεπερνούν τις αρμοδιότητές του.
 • Συνεργάζεται με το τμήμα Purchasing & Logistics αλλά και Planning για τις επιστροφές που πρέπει να γίνουν προς τους προμηθευτές αλλά και για τις σημαντικές παραδόσεις που χρειάζεται να δρομολογηθούν άμεσα προς το δίκτυο, ώστε να μην χαθεί ούτε λεπτό από τους AAA τίτλους.
 • Εξασφαλίζει ότι o pm παρακολουθεί το απόθεμα του δικτύου και της κεντρικής αποθήκης ώστε να είναι εναρμονισμένο με τους στόχους της εταιρίας.
 • Ελέγχει με συντονισμένα follow up τους συνεργάτες τους τόσο στο δικό του όσο και στα τμήματα υποστήριξης, ώστε να ολοκληρώνονται οι συμφωνημένες εργασίες (επιστροφές, παραλαβές) στην ώρα τους.
 • Δίνει σωστό, έγκαιρο και αναλυτικό brief στο it, προκειμένου να υποστηριχθεί πιο σωστά το έργο της εμπορικής ομάδας και παράλληλα να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν χρόνο για πιο δημιουργικές ενέργειες.
 • Θεσπίζει και διατηρεί παραγωγικές σχέσεις με τους συναδέλφους/υφισταμένους.
 • Διαφυλάσσει τις αξίες της εταιρείας και τις μεταλαμπαδεύει σε όλους τους συνεργάτες του, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης & ομαδικότητας, σεβόμενος τη διαφορετικότητα των γύρω του, συνδυάζοντας διαλεκτικά προτάσεις με διαφορετική αφετηρία, εξαίροντας τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες και επιτιμώντας λανθασμένες συμπεριφορές που δημιουργούν προβλήματα
 • Ακούει ουσιαστικά τους συναδέλφους του και λαμβάνει υπόψιν του τις εισηγήσεις τους, εξηγώντας ήρεμα τις ενστάσεις του, όποτε απορρίπτει κάποιο αίτημα. Σταδιακά, καλλιεργεί κατάλληλες συνθήκες ώστε οι υφιστάμενοί του να αμφισβητούν πρώτοι τυχόν δικές τους αντιδράσεις και να του παρουσιάζουν ολοκληρωμένες ιδέες και λύσεις και όχι απλώς ατέρμονα παράπονα.
 • Διαρκώς σπρώχνει το σύστημα ένα βήμα παραπάνω και ζητάει δημιουργικές προτάσεις που αν υλοποιηθούν θα διαφοροποιούν την εταιρεία από τον ανταγωνισμό σε κάθε επίπεδο
 • Εξελίσσεται ο ίδιος, διδασκόμενος από προισταμένους, εισπράττοντας feedback από υφισταμένους και αναζητώντας διαρκώς τρόπους βελτίωσης της καθημερινότητας στο γραφείο αλλά και στην πρώτη γραμμή.
 • Διακρίνεται από πνεύμα νικητή και πάθος, όπερ σημαίνει ότι δεν αποθαρρύνεται από τυχόν αναποδιές, αντίθετα αμέσως αναζητά εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης του στόχου και πάντοτε φροντίζει ώστε κάθε λάθος να μην επαναλαμβάνεται και κάθε λάθος απόφαση να μετατρέπεται σε φάρο ορθών επιλογών για το μέλλον.
 • Δεν διστάζει να συγκρουστεί, πάντοτε ευγενικά και πάντοτε δημιουργικά, με εξωτερικούς ή ακόμα και εσωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της εταιρείας του και να διαφυλάξει την εμπορική στρατηγική του
 • Χτίζει παραγωγική συνεργασία με τα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές και φυσικά όλους τους πωλητές που φέρνουν εις πέρας το εμπορικό του έργο.
 • Αναπτύσσει  και προσελκύει ταλέντα ανάλογα με τις ανάγκες του αντικειμένου.
 • Ζητά τη δημιουργία ατομικού πλάνου ανάπτυξης, στόχους και επίτευξη τους για όλους τους ανθρώπους του τμήματός του.
 • Παρέχει καθοδήγηση τόσο για θέματα που αφορούν άμεσα το τμήμα του όσο και ευρύτερα. 
 • Παρέχει υποστήριξη, παρακολουθεί και ακούει τις ανάγκες των συνεργατών του.
CANDIDATE PROFILE
 • Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε ανάλογη θέση ή παραπάνω έτη σε θέση ευθύνης εντός καταστήματος retail ή σε θέση product manager.
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής & αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος.
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων άμα τη γενέσει τους και διαχείριση έκτακτων ή απρόβλεπτων καταστάσεων.
 • Εμπειρία πρόβλεψης προβλημάτων ή εμπορικών τάσεων.
 • Ικανότητα να σκέπτεται μεθοδικά και στρατηγικά, αναλύοντας τα δεδομένα της αγοράς και ανταποκρινόμενος στα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού.
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Δυνατότητα βελτίωσης δεξιοτήτων.
 • Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διατηρώντας παράλληλα ένα αρμονικό κλίμα που επιτρέπει περιθώρια σε προσωπικές πρωτοβουλίες και δίνει σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα, πλην όμως πάντοτε θυμίζει το όριο που διακρίνει τη σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι δίχως αναβολές.
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες, ευελιξία στις επικοινωνίες με τους προμηθευτές.
 • Ικανότητα να επιστρατεύει το αίσθημα του περιττού και να δίνει σωστές προτεραιότητες.
 • Σεβασμός στην ιεραρχία και τις αξίες της εταιρείας.
Due to the high volume of applications we receive at GRS Recruitment, only shortlisted candidates will be responded to.
 
To apply for this position, please email your CV to Charalambos Iasonos, charalambos@grsrecruitment.com quoting the above job reference or call +35725342720 for further information.
Job Summary
 • icon
  3 December 2021
 • icon
  Permanent
 • 2324
 • charalambos@grsrecruitment.com